Psychosociaal Revalidatiecentrum De MaRe ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid bij de re-integratie in de maatschappij. De MaRe heeft een tweeledig aanbod, nl:

 

  1. Groepsprogramma: het ondersteunen van volwassenen (16+) met een psychische kwetsbaarheid bij de re-integratie in de maatschappij op één of meerdere levensdomeinen (werken, wonen,…) door een uitgebreid groepsaanbod en individuele gespreksondersteuning.
  2. Arbeidscoaching: het ondersteunen van volwassenen (16+) met een psychische kwetsbaarheid bij de re-integratie op werkvlak door middel van individuele gespreksbegeleiding.