Het Psychosociaal Revalidatiecentrum De MaRe ondersteunt mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid om terug een volwaardige plaats in de maatschappij op te nemen. Er wordt op alle levensdomeinen ondersteuning geboden zodat cliënten zich maximaal kunnen ontplooien. Een intensief weekprogramma, gericht op maatschappelijke re-integratie en op persoonlijke groei, wordt in verschillende dagdelen gevolgd. Het herstelgericht werken vormt de basisfilosofie van ons centrum. Het Centrum voor Psychosociale Revalidatie De MaRe is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De MaRe is ingebed in het Netwerk GGZ regio Zuid West-Vlaanderen. In het Netwerk vervult De MaRe de noden binnen functie 3, namelijk de ‘Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie’. Inrichtende macht is vzw De Bolster.