Tevredenheid

Cliëntgerichtheid is één van de acht kenmerken van een kwaliteitsvolle zorg (Institute of Medicine, 2001; Vleugels, A., 2004). Dit proberen we via de Vlaamse Patiëntenpeiling te meten.

De ervaringen van cliënten laten toe om te meten in welke mate De MaRe de cliënt centraal stelt in het zorgproces. Deze resultaten, deze feedback van cliënten gebruikt De Mare dan ook om de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening te verhogen Hierbij kan u de resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling van 2019 terug vinden.