Lopende projecten

We schenken veel belang aan kwaliteit van zorg

en betrokkenheid van cliënten.Aan de hand van de feedback die we krijgen van cliënten, tevredenheidsmetingen, enz. sturen we jaarlijks onze werking bij. In het komend jaar willen we extra inzetten op deze projecten:

  • Participatie van de cliënt: het betrekken van de cliënt en zijn naastbetrokkenen bij het zorgproces en de organisatie.
  • Uitwerken van een nazorggroep: het opzetten van een steungroep waarbij cliënten kunnen aansluiten na hun traject in De MaRe.
  • Kwartiermaken: een veilige ruimte creëren in de maatschappij voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Benchmark van onze indicatoren: we willen onze interne metingen gaan aftoetsen aan deze van collega’s om zo van elkaar te kunnen leren.