De arbeidscoach GGZ wil een extra ondersteuning bieden aan mensen waar een psychische kwetsbaarheid de zoektocht naar werk bemoeilijkt. We willen dit doen door samen met de cliënt een individueel en intensief traject richting werk op te stellen.

 

De arbeidscoach GGZ wil dit doen door:

  • een brugfunctie van zorg naar werk en van werk naar zorg te bouwen
  • uitbouw van een ondersteunend netwerk voor de cliënt
  • on-the-job coaching van de cliënt
  • organiseren en opvolgen van stage/werkhervatting door middel van evaluatie met de cliënt en werkgever

 

Arbeidscoaching GGZ richt zich tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid waarvoor:

  • de reguliere begeleidingsmogelijkheden naar werk (VDAB, GTB) een te grote stap vormen. Er zijn voorbereidende stappen via arbeidscoaching nodig. De brug tussen zorg en werk dient nog gemaakt te worden.
  • grote intensiteit van begeleiding nodig is
  • er doorheen het traject naar werk duo-begeleiding aangewezen is (expertise zorg en werk)

Arbeidscoaching GGZ kan voor cliënten die het traject in De MaRe (modules) volgen en voor externen.

 

Alle aanmeldingen voor arbeidscoaching GGZ mogen gericht worden naar Tessa Byn of John Deloof, telefonisch of per mail:

GSM Tessa 0491/37 78 71

GSM John 0472/89 62 70

E-mail: klik hier

Saturday the 25th. De Mare Kortrijk - #