Mensen (+16jaar) met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid die moeilijkheden ervaren bij re-integratie op één of meerdere levensdomeinen (werken, wonen,…). Belangrijk is dat de cliënt niet in crisis is, in een relatief stabiele woonsituatie verkeert en gemotiveerd is tot een revalidatieprogramma.

Enkele voorbeelden:

- Bij het beëindigen van je schoolloopbaan krijg je te kampen met een psychotische episode. Na een intensieve behandeling voel je je klaar om de stap naar een nieuw leven te zetten. Je ervaart echter dat je bij het zoeken naar werk en het uitbouwen van een eigen dagelijkse routine nog ondersteuning nodig hebt.

- Na een stresserende periode op het werk krijg je te kampen met burn-out klachten. Je hebt nood aan ondersteuning bij je herstelproces en je vraagt je af hoe je terug aan het werk kan zonder opnieuw aan de stress onder door te gaan.

- Je hebt te kampen met een verslaving, je doorliep een intensieve behandeling en je bent klaar om thuis en op het werk de draad terug op te nemen. Je voelt echter dat er ondersteuning nodig zal zijn om je plek binnen het gezin en op het werk terug te vinden.

- Je voelt je geruime tijd neerslachtig, je bent sinds enkele weken op ziekte. Je huisarts raadt je aan om meer intensieve begeleiding te volgen om je dagelijkse activiteiten terug te kunnen opnemen. Je ervaart dat naast je neerslachtige stemming, je er ook niet meer in slaagt om in te staan voor je huishouden.

Saturday the 25th. De Mare Kortrijk - #