Uitbreiding De MaRe

Met de huidige versoepelingen inzake de corona-maatregelen kan ook De MaRe opnieuw wat uitbreiden. Dit betekent dat de online sessies komen te vervallen en dat er een verdere uitbreiding komt van groepssessies in De MaRe zelf, zij het in een iets andere vorm dan de reguliere werking. De cliëntengroep wordt opgedeeld in 3 contactgroepen van 10 cliënten die onderling van elkaar gescheiden blijven, dit om de traceerbaarheid te behouden. Elke contactgroep kan op 3 dagdelen (een dagdeel staat gelijk aan een voormiddag of namiddag) groepssessies meevolgen. Om deze groepssessies zo goed mogelijk op de noden van de cliënten af te stemmen werden de contactgroepen opgesteld volgens de doelstellingen van de cliënten. 

">https://www.de-mare.be/docs/Communicatieuitbreiding.pdf|100%|800|native/google/pdfjs}

No questions yet.