Hoe zit het met mijn privacy en veiligheid?

Alle gegevens over jouw begeleiding in De MaRe worden genoteerd in het beveiligd elektronisch patiëntendossier OBASI. Deze gegevens worden volgens de wet bewaard voor minstens 30 jaar. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens. De privacywet van 25 mei 2018 zorgt er voor dat we jou daarover goed informeren.


Er is een strikte beveiliging van deze gegevens: enkel de hulpverleners van De MaRe en eventuele studenten die hier stage lopen, kunnen jouw gegevens raadplegen. Indien gegevensuitwisseling noodzakelijk is voor jouw begeleiding wordt jouw toestemming gevraagd. Voor het opvragen van gegevens van andere hulpverleners zullen we eveneens eerst jouw toestemming vragen.
Omwille van de patiëntidentificatie wordt via jouw identiteitskaart een foto opgeladen in het dossier.


De MaRe behoort tot vzw Groep Zorg H Familie waar verschillende instanties werkzaam zijn die met hetzelfde patiëntendossier werken, namelijk PZ H Familie, De Bolster, Vesta en ANZOH. Concreet heeft dit als gevolgd dat bepaalde delen van jouw dossier in kader van zorgcontinuïteit raadpleegbaar zijn voor deze hulpverleners indien zij jou effectief begeleiden.


Via GDP, voluit de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), is er echter een Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving legt heel wat spelregels vast over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast moeten worden en hoe de gegevens afgeschermd moeten worden.

No questions yet.