Wat zijn de belangrijkste principes van de GDPR voor Groep Zorg H. Familie?

Groep Zorg H. Familie informeert medewerkers en cliënten op een begrijpelijke en transparante manier over hoe persoonlijke gegevens verzamelen en verwerkt worden. Groep Zorg moet persoonsgegevens kunnen wissen of corrigeren als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen wettelijk tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

Groep Zorg H. Familie beperkt het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens tot specifieke, rechtmatige doeleinden (tenzij er gerechtvaardigde reden is met uitdrukkelijke toestemming).
Groep Zorg H. Familie is verplicht om een datalek te melden binnen de 72 uur aan de gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij er kan aangetoond worden dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.
Groep Zorg H Familie heeft een stuurgroep GDPR. Per huis is er een GDPR expert en overkoepelend is er voor Groep Zorg H. Familie een DPO (Data Protection Officer, oftewel functionaris voor gegevensbescherming) aangesteld die nagaat of alle persoonsgegevens naar behoren worden beheerd.

Groep Zorg H. Familie heeft in het verleden de persoonsgegevens steeds voldoende afgeschermd conform de vigerende wetgevingen. Door de invoering van de GDPR neemt Groep Zorg H. Familie uiteraard een aantal extra, specifieke maatregelen om aan alle nieuwe regels te voldoen. Deze extra maatregelen omvatten onder andere het opstellen van een verwerkingsregister, het verbeteren van de beveiliging van de gegevens, het aanstellen van een stuurgroep GDPR, de rechten van betrokkenen garanderen,…

No questions yet.