Wat zijn gevoelige gegevens?

Sommige persoonsgegevens worden extra beschermd in de wetgeving en mogen enkel in specifieke omstandigheden gebruikt en verwerkt worden. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens waaruit etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuiging of lidmaatschap van een vakbond blijkt. Ook gegevens over gezondheid, seksueel gedrag, of strafrechtelijke veroordelingen behoren tot deze categorie. Wij beschikken als organisatie over tal van persoonsgegevens van onze medewerkers en onze cliënten.

No questions yet.