Waar kan ik terecht als ik niet tevreden ben?

Indien je een klacht hebt, kan je dit melden en bespreken met een herstelondersteuner of de coördinator.

Je kan ook terecht bij een interne of externe ombudspersoon die instaat voor kosteloze bemiddeling.

 ombuds

No questions yet.