Naastbetrokkenen zijn een onmiskenbare schakel in het herstelproces. We vinden het dan ook belangrijk om hen zoveel mogelijk te betrekken. De MaRe heeft een eigen aanbod voor naastbetrokkenen en daarnaast is er ook een overkoepelend aanbod aanwezig waarbij naastbetrokkenen steeds kunnen aansluiten. Meer info over dit aanbod voor naastbetrokkenen kan u terugvinden in onze onthaalbrochure voor naastbetrokkenen.

Meer info over het groepsprogramma van De MaRe en De Bolster kan u terugvinden in onze onthaalbrochures die u hier kan downloaden:

Onthaalbrochure 1

Onthaalbrochure 2