Als hulpverlener van mensen met een psychische kwetsbaarheid die ondersteuning wensen op vlak van psychosociale re-integratie kan je in De MaRe terecht. In overleg kan je jouw cliënt aanmelden om een traject in De MaRe te volgen.

Ook tijdens het traject van je cliënt werken we nauw samen met het bestaande netwerk van de cliënt.