De MaRe staat in voor sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap voor mensen (+16 jaar) met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid. We zetten in op een maximaal herstel op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken). Uitgangspunten in onze visie zijn de principes van het herstelgericht werken en het systematisch rehabilitatiegericht handelen. 

Herstel is een uniek en persoonlijk proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Herstel is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. We spreken van herstel wanneer een cliënt terug grip kan krijgen op zichzelf en zijn (levens)omstandigheden. Dit is een proces van empowerment die zich richt op die zaken die de cliënt belangrijk vindt in zijn leven. De cliënt houdt de regie van zijn leven in handen.

 

schilderwerk

stolp1